Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o.

Přemyslovka 2483/3
79601  Prostějov, Česká republika

Opis

Popis činnosti

Provádíme znalecké posudky pro nemovitosti, podniky, akcie, fúze, přeměny a transformace, movité věci, know-how, ochranné známky a pohledávky. Dále se zabýváme oceňováním nepeněžitých vkladů, tržní oceňování majetku, dědické řízení.

Branže/Obor

Služby: Zprostředkovatelé úvěru

Oblast činnosti

Česká republika / Olomoucký kraj

Související zboží a služby: Zprostředkovatelé úvěru Jeseník, Zprostředkovatelé úvěru Zábřeh

Kontakt


Počet zobrazení stránky: 573